Freeship 25k 
Đơn hàng ≥ 1.000k trở lên
Giảm giá
Khi mua 2 áo trở lên
Thời gian Online
08:30 - 21:30
Đổi hàng trong 7 ngày
Nếu lỗi do Nhà Sản Xuất