Phương thức Thanh toán

Phương thức Thanh toán

 Thanh toán khi nhận hàng - COD (Cash On Delivery)


 Chuyển khoản Ngân hàng

★ Tài khoản Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Khánh Hoà

- Số tài khoản : 006 100 100 5329

- Chủ tài khoản : Đỗ Ngọc Ấn

★ Tài khoản Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Sài Gòn

- Số tài khoản : 190 222 705 260 17

- Chủ tài khoản : Đỗ Ngọc Ấn


 Chuyển tiền Ví Điện Tử MOMO / AirPay / ZaloPay

- SĐT ví  : 081 337 7979  (Cả 3 loại ví điện tử đều chung SĐT)

- Chủ tài khoản : Đỗ Ngọc Ấn